naše logo

menu

úvodní stránka
kontakty
historie DD
kroužky
projekty
Krok do života 1
Robinson Klenčí
Robinson Stod
doklady k přijetí dítěte do ZDVOP Robinson
Standardy kvality SPOD 
dokumenty
GDPR
informace
úřední deska
naši sponzoři
akce + fotogalerie
naše Hesinka
napište nám
autor stránek

naše město
 

fotogalerie


95. výročí Dětského domova ve Staňkově

Dne 6. září se v Dětském domově ve Staňkově uskutečnilo 95. Výročí od založení dětského domova. Akce začala okolo 13 hodiny, kdy paní ředitelka PaedDr. Jana Koubová pronesla úvodní slovo. Poté přivítala vzácné hosty paní senátorku Dagmar Terelmešovou, starostu města Mgr.Bc. Alexandra Horáka, radního Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací a zároveň místostarostu města Staňkova Mgr. Jaroslava Šobra, referentku na úseku školství paní Mgr. Věru Šaškovou a její kolegyně Bc. Bradovou a Mgr. Schimmerovou, ředitelku ZŠ Staňkov Mgr. Jitku Suchou, ředitelku SSOŠ a Gymnázia Ing. Marii Bastlovou, ředitelku Mateřské školy ve Staňkově Marii Němcovou, bývalou ředitelku dětského domova paní Šilingovou a bývalé děti z našeho dětského domova. Každý host měl možnost na úvod říct krátce pár slov. Poděkování patřilo i sponzorům, kteří přispěli buď finančně, nebo věcným darem na tento den: Steatit Klenčí pod Čerchovem, ZKD Sušice, Řeznictví Gill, Pekárna Kotačka Staňkov, Bauhaus Plzeň, Květinářství Florimex Plzeň, Ovoce a Zelenina Beck Staňkov. Po poděkování potěšily děti s písničkami a básničkami, kdy je doprovázel na klavír strejda Michal. Poté měli hosté, bývalí zaměstnanci a klienti možnost prohlédnout domov z blízka. V roli průvodců se představily děti z dětského domova. Všichni rádi vzpomínali na ty dávné časy … 
Malým zpestřením dne bylo slavnostní otevření zahradní pergoly. Stuhu přestřihli starosta města Mgr. Bc. Alexandr Horák a senátorka Dagmar Terelmešová. Poděkování patří panu Macounovi, který obětavě a za příjemných podmínek postavil tuto krásnou pergolu. Po celé odpoledne bylo podáváno občerstvení, které připravily tety kuchařky společně, kterým pomáhaly děti. Celá akce proběhla ve velice příjemné atmosféře. Navštívit nás přijel, dalo by se říct, náš partnerský domov Kašperské Hory. Chceme poděkovat všem za krásně strávený den, který byl i v duchu nepřítomných, kteří se nedožili tohoto dne, ale ve vzpomínkách zůstali. Díky. 
                                                                               Albín Augustín Balát, DD Staňkov 
 

náš facebook

naši sponzoři

sociální automobil

Hafík

Robinson

Robinson

Krok do života 1